Gene‐Hydrogel Microenvironment Regulates Extracellular Matrix Metabolism Balance in Nucleus Pulposus

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Chen W, Chen H, Zheng D, Zhang H, Deng L, Cui W, Zhang Y, Santos HA, Shen H
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Advanced Science
Volym: 7
Nummer: 1
ISSN: 2198-3844
eISSN: 2198-3844


Dokument


Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:57