Metal Species–Encapsulated Mesoporous Silica Nanoparticles: Current Advancements and Latest Breakthroughs

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kankala RK, Zhang H, Liu C, Kanubaddi KR, Lee C, Wang S, Cui W, Santos HA, Lin K, Chen A
Förläggare: John Wiley & Sons, Ltd
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Advanced Functional Materials
Volym: 29
Nummer: 43
ISSN: 1616-3028

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:36