Laser-Activatable CuS Nanodots to Treat Multidrug-Resistant Bacteria and Release Copper Ion to Accelerate Healing of Infected Chronic Nonhealing Wounds

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Qiao Y, Ping Y, Zhang H, Zhou B, Liu F, Yu Y, Xie T, Li W, Zhong D, Zhang Y, Yao K, Santos HA, Zhou, M
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: ACS Applied Materials and Interfaces
Volym: 11
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 3809
Artikelns sista sida, sidnummer: 3822
ISSN: 1944-8244


Dokument


Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 05:32