Close-loop dynamic nanohybrids on collagen-ark with in situ gelling transformation capability for biomimetic stage-specific diabetic wound healing

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Liu Z, Li Y, Li W, Lian W, Kemell M, Hietala S, Figueiredo P, Li L, Mäkilä E, Ma M, Salonen J, Hirvonen JT, Liu D, Zhang H, Deng X, Santos HA
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Materials Horizons
Volym: 6
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 385
Artikelns sista sida, sidnummer: 393


Dokument


Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 05:53