Das Informationsverhalten Jugendlicher

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Widén
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: IJAB Journal
Volym: 19
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 12
Artikelns sista sida, sidnummer: 12

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 06:02