The 2019 Parliamentary election in Finland

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Redaktörer: Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Samforsk
Moderpublikationens namn: Voting and Public Opinion in Finland. The parliamentary election of 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 8
Artikelns sista sida, sidnummer: 14
ISBN: 978-952-12-3845-1
eISBN: 978-952-12-3846-8


Nyckelord

art history + twentieth century art + book review, Elections, Voting

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 04:23