Curriculum as a Governing Instrument: A comparative Study of Finland and Norway

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christina Elde-Mølstad, Sven-Erik Hansén
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Education Inquiry
Volym: 4
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 735
Artikelns sista sida, sidnummer: 753
Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:35