[Book review] Christina Morina. Die Erfindung de Marxismus: Wie ein Idee die Welt eroberte.München: Seidler, 2017. Pp. 585

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Braskén
Förläggare: Oxford University Press
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: American Historical Review
Tidskriftsakronym: AHR
Volym: 124
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 1955
Artikelns sista sida, sidnummer: 1956
eISSN: 1937-5239


Nyckelord

Socialism

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 06:59