Peter Winch och det logiska tänkandet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Filosofisk Tidskrift
Volym: 40
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 114


Nyckelord

Logik

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:12