Gårdfarihandlaren Lilla-Janne och hans andliga värld

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ingvar Dahlbacka
Publisher: Terjärv hembygdsförening r.f.
Publication year: 2019
Journal: Släkt och hävd
Volume number: 50
Start page: 18
End page: 24
eISSN: 0783-1803


Keywords

church history

Last updated on 2020-20-09 at 05:26