In the mood for business? Emotionellt gränsarbete i Öresundsregionen

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Fredrik Nilsson
Editors: Jenny Andersson, Sofi Eriksson, Anna Palmehag, Thea Wiborg, Mandus Örarbäck
Publisher: Öresundsinstituttet
Publication year: 2019
Book title: Mentala gränshinder Öresund: Danska och svenska företagares syn på hinder och möjligheter vid arbete över gränsen
Start page: 84
End page: 97

Last updated on 2020-27-05 at 04:51