Pedagogik, filosofi och politik: Studier i pedagogisk handlingsteori

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Uljens
Redaktörer: Uljens, M
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2014
Seriens namn: Publikationer från Pedagogiska fakulteten
Nummer i serien: 25
ISBN: 978-952-12-3149-0
ISSN: 1458-7785


Abstrakt

This volume conatins eleven essays by Michael Uljens on education, philosophy and politics written in English, Finnish and Swedish. The essays in English are: Ch 8. Education and societal change in the global age, Ch 9. Democracy and normative education, Ch 10. The hidden curriculum of PISA, Ch 11. Critical School Didaktik. The essays in Swedish and Finnish are: Ch 1. Viljans bildning som kritisk pedagogik, Ch 2. Människans tre födelser - om pedagogik, etik och politik, Ch 3. Om erkännandet i pedagogiskt handlande, Ch 4. Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?, Ch 5. J. V. Snellmanin ratkaisematon paradoksi, Ch 6. J. A. Hollo - pluralistisen yleisen kasvatustieteen edustaja, and Ch 7. Kasvatus, kansalaisuus ja kritiikki.


Dokument


Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:32