Policy och praxis i tvåspråkig fritidsverksamhet

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Saara Haapamäki
Editors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Place: Åbo
Publication year: 2019
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Start page: 31
End page: 45
ISBN: 978-951-765-926-0
eISBN: 978-951-765-927-7


Abstract

Med utgångspunkt i ett etnografiskt perspektiv, Spolskys (2003, 2007) teori om språkpolicy och ett analytiskt ramverk hämtat från Moring et al. (2013) fokuserar denna artikel på tvåspråkiga praktiker i ett finländskt handbollslag med hänsyn till förhållandet mellan top down- och bottom up-policyer, interaktionell praxis och attityder. En del av spelarna har enspråkig, en del tvåspråkig bakgrund. Materialet består av policydokument, intervjuer, inspelningar och observationer. Resultaten av analysen visar att träningarna karakteriseras av en jämn, dynamisk och flexibel växling mellan svenska och finska, att det huvudsakligen är tränarna som tagit initiativ till och ansvarar för de tvåspråkiga praktikerna och att dessa praktiker av spelarna och deras föräldrar uppfattas som välfungerande, oavsett om spelarna har en enspråkig eller tvåspråkig bakgrund.

Last updated on 2020-31-03 at 08:16