Recension av Bettina Kümmerling-Meibauer (ed.): The Routledge Companion to Picturebooks. London: Routledge, 2018

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 42

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 06:11