Rumpan är stor, men byxan är trång. Bilderboken ur fettstudieperspektiv

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Redaktörer: Malena Janson
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Centrum för barnkulturforskning
Moderpublikationens namn: Barnnorm och kroppsform. Om ideal och sexualitet i barnkulturen
Seriens namn: Centrum för barnkulturforsknings skriftserie
Nummer i serien: 52
Artikelns första sida, sidnummer: 111
Artikelns sista sida, sidnummer: 126
ISBN: 9789198232356
ISSN: 0280-6061

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:31