Ingen är vad hon synes vara. Flickskap, idyllfobi och minnesarbete utifrån Peter Pohls ungdomsromaner Man kan inte säga allt och Vi kallar honom Anna

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Redaktörer: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Artikelns första sida, sidnummer: 253
Artikelns sista sida, sidnummer: 269
ISBN: 978-951-765-926-0
eISBN: 978-951-765-927-7


Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:29