Ingen är vad hon synes vara. Flickskap, idyllfobi och minnesarbete utifrån Peter Pohls ungdomsromaner Man kan inte säga allt och Vi kallar honom Anna

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mia Österlund
Editors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Publication year: 2019
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Start page: 253
End page: 269
ISBN: 978-951-765-926-0
eISBN: 978-951-765-927-7


Last updated on 2020-01-10 at 03:33