Idrott och liv speglar varandra. Recension av Hans Erik Engqvists Lite offside. [Recensionen även publicerad i “Mitt språk 7-9” (lärobok i modersmålet och litteratur för högstadiet) Förf. Gun Anderssén-Wilhelms och Marlene Ehnström, Schildts, 1999

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 1998
Tidskrift: Hufvudstadsbladet
Nummer: 16.11.1998

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:40