Idrott och liv speglar varandra. Recension av Hans Erik Engqvists Lite offside. [Recensionen även publicerad i “Mitt språk 7-9” (lärobok i modersmålet och litteratur för högstadiet) Förf. Gun Anderssén-Wilhelms och Marlene Ehnström, Schildts, 1999

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Lassén-Seger
Publication year: 1998
Journal: Hufvudstadsbladet
Issue number: 16.11.1998

Last updated on 2020-06-04 at 09:14