Vardag, väninneskap och vanmakt inför döden. Recension av Christel Sundqvist Nu spränger vi taket

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 07:43