Stolthet och fördom – en slipad, vass och aktuell samhällsskildring. Recension av Jane Austens Stolthet och fördom

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik
Nummer: 24.8.2012

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 05:54