Review: Oliver Freiberger: Considering Comparison: A Method for Religious Studies

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Sjö
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Temenos
Volym: 55
Nummer: 1


Nyckelord

comparison study, methodology in the study of religions

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:57