Barntidningen i med och motgång. Recension av Sonja Svensson: Barnavänner och skolkamrater. Svenska barn- och ungdomstidningar 1766-1900 sedda mot en internationell bakgrund. Carlsson, 2018

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Opsis barnkultur
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 49

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 05:53