Till en evakuerad igelkott : festskrift till Maria Nikolajeva = Celebrating a displaced hedgehog : a Festschrift for Maria Nikolajeva

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Makadam
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
Volym: 117
ISBN: 978-91-7061-112-4
ISSN: 0347-5387

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:37