Till en evakuerad igelkott : festskrift till Maria Nikolajeva = Celebrating a displaced hedgehog : a Festschrift for Maria Nikolajeva

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Maria Lassén-Seger, Mia Österlund
Publication year: 2012
Publisher: Makadam
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
Volume number: 117
ISBN: 978-91-7061-112-4
ISSN: 0347-5387

Last updated on 2020-28-02 at 04:16