Recension av/Review of: Studies in Children’s Literature 1500-2000. Celia Keenan & Mary Shine Thompson eds. Dublin: Four Court Press, 2004

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: European English Messenger
Volym: 41
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 82
Artikelns sista sida, sidnummer: 84

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:08