Recension av/Review of: Maps and Mapping in Children's Literature: Landscapes, Seascapes and Cityscapes, eds. Nina Goga & Bettina Kümmerling-Meibauer, 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 41
eISSN: 2000-4389

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 07:29