”Glokal" litteraturhistoria: på väg mot en omvärdering av finlandssvensk barnlitteratur

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund, Maria Lassén-Seger, Mia Franck
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Barnelitteraert Forskningstidsskrift / Nordic Journal of ChildLit Aesthetics
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 60
Artikelns sista sida, sidnummer: 71
eISSN: 2000-7493

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 07:50