[Anmälan av] Lasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019, 150 s.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Tidsskrift for Rettsvitenskap / Scandinavian Journal of Law
Tidskriftsakronym: TfR
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 529
Artikelns sista sida, sidnummer: 537

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 03:58