[Anmälan av] Lasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019, 150 s.

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Publication year: 2019
Journal: Tidsskrift for Rettsvitenskap / Scandinavian Journal of Law
Journal acronym: TfR
Issue number: 5
Start page: 529
End page: 537

Last updated on 2020-01-04 at 05:20