Theology as a Liberating Gatekeeper of Reproductive Health: Toward a Relational Conception of Health through Critical Reflection on Ableism

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carolin Ahlvik-Harju
Redaktörer: Niclas Blåder and Kristina Helgesson Kjellin
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Pickwick Publications
Moderpublikationens namn: Mending the World? Possibilities and Obstacles for Religion, Church, and Theology
Seriens namn: Church of Sweden Research Series
Nummer i serien: 14
Artikelns första sida, sidnummer: 348
Artikelns sista sida, sidnummer: 369
ISBN: 9781532610646

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 10:08