Utförligt om det flytande kulturarvet. [Recension av] Sipilä, Petri & Matikka, Hannu & Wirrankoski, Rami: Kelluva kulttuuriperintö. Suomen historialliset laivat. Suomen Laivahistoriallinen yhdistys ry 2019, 336 s.

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Westerlund
Förläggare: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Skärgård
Volym: 42
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 89
Artikelns sista sida, sidnummer: 91

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 05:50