Evaluation of optimal chemical aids and process parameters in oil refinery wastewater flocculation and flotation

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer

För tillfället inga tillgängliga


Publikationens författare: Siren R.
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:29