Mistä aineksista hyvä päätöksentekoilmapiiri syntyy?

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Sandberg
Förläggare: Kuntaliitto
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 14

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:12