Naturen orsakar ingen hungersnöd [Essä]

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johan Ehrstedt
Publication year: 2019
Journal: Hufvudstadsbladet
Journal acronym: Hbl
Issue number: 1.12.2019
Start page: 32
End page: 33


Abstract


De senaste tvåhundra åren har de västerländska
perspektiven på hungersnöd och vad som orsakar den underbyggts av två
sammanlänkade missuppfattningar. Den ena idén handlar om att svält uppstår då
det finns för många munnar och för lite mat, den andra om att ”naturen” alltid är den primära orsaken bakom hungersnöd. Början till dessa uppfattningar kan spåras till den
engelska prästen och nationalekonomen Thomas Robert Malthus. Trots att kontentan i Malthus påståenden har blivit vederlagd har inte stävjat deras fortsatta popularitet.

Det är varken torka eller missväxt som
förorsakar hungersnöd. Sedan 1980-talet har inte bara definitioner av
hungersnöd reviderats, utan de tidigare gängse förklaringarna av dess orsaker
har kastats omkull. I dag vet vi att hungersnöd inte betyder att människor dör
på grund av att det inte finns tillräckligt med mat, utan för att de av olika
orsaker inte har tillgång till livsmedel. Förhöjd dödlighet är inte heller ett
oumbärligt kriterium för hungersnöd. Trots att naturen fortsättningsvis kan
vara en faktor är hungersnöd numera framför allt ett samhälleligt och politiskt
fenomen som går att lösa om det finns politisk vilja och ansvarsskyldighet.
Tyvärr riskerar de hotbilder som målas upp i klimatdebatten att ge nytt liv åt
gamla men felaktiga uppfattningar om "naturens hämnd"


Keywords

History of Ideas, Malthusianism, Theories of famine

Last updated on 2020-04-04 at 07:44