[Book review] Gender and Politics in Eighteenth-Century Sweden: Queen Luisa Ulrika

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sjuttonhundratal
Volym: 16
Artikelns första sida, sidnummer: 141
Artikelns sista sida, sidnummer: 144
eISSN: 2001-9866

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 07:03

Dela länk