Size Matters: Ostensive and Performative Dimensions of Organizational Size

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anette Hallin
Förläggare: Kungliga Tekniska Högskolan
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2009
ISBN: 978-91-7415-475-7

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 03:08