Performing Guided Tours: Editorial

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Jonasson, Anette Hallin, Phil Smith
Förläggare: Taylor & Francis Online
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Volym: 13
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 87

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 04:33