Book Reviews Special Forum: About Doing Research. "What is Theory? Answers from the Social and Cultural Sciences"

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anette Hallin
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: M@n@gement
Volym: 17
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 410
Artikelns sista sida, sidnummer: 416

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:42