Komparativ politik: institutioner och beteende. - Andra upplagan

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carsten Anckar, Thomas Denk, Lauri Karvonen, Åsa von Schoultz
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Studentlitteratur
Volym: 2
ISBN: 978-91-44-12930-3


Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 06:59