Boris Sjöberg
Minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 21 januari 2019

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Göran Högnäs
Förläggare: Finska Vetenskaps-Societeten
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sphinx
Moderpublikationens namn: Sphinx
Tidskriftsakronym: Sphinx
Volym: 2018-2019
Artikelns första sida, sidnummer: 132
Artikelns sista sida, sidnummer: 137

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 03:06