Review of Jiang,Yunjiang :Kac's random walk on the special orthogonal group mixes in polynomial time

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Göran Högnäs
Förläggare: American Mathematical Society
Förlagsort: Providence, Rhode Island
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Mathematical Reviews
Tidskriftsakronym: Math. Rev.
eISSN: 2167-5163

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 02:57