Social Inclusion, Empowerment, and Youth Rights: A Note on the Legislation of Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mariya Riekkinen
Förlagsort: Åbo, Institute for human rights
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Promoting the social inclusion of youth and access to labour markets: experiences in Finland, Sweden, and Russia
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 16
eISBN: 978–952–12–3841–3

Senast uppdaterad 2020-16-02 vid 05:11