Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna? Resultat av en utvärdering i åk 1–6 läsåret 2017–2018

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Hellgren, Chris Silverström, Laura Lepola, Liselott Forsman, Anna Slotte
Förläggare: Nationella centret för utbildningsutvärdering
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
ISBN: 978-952-206-495-0
eISBN: 978-952-206-496-7


Dokument


Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:25