Implementing a Multidisciplinary Curriculum in a Finnish Lower Secondary School – The Perspective of Science and Mathematics

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Braskén, Kirsti Hemmi, Berit Kurtén
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Scandinavian Journal of Educational Research

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 02:40