Antiracism Education? A Study of an Antiracism Workshop in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Aminkeng Atabong Alemanji, Boby Mafi
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Scandinavian Journal of Educational Research
Volym: 62
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 186
Artikelns sista sida, sidnummer: 199
ISSN: 14701170 00313831


Nyckelord

Antiracism, antiracism education, non-formal education, racism

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 03:11