Experiences of healthcare middle managers in developing capacity and capability to manage complexity: a systematic review protocol

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Trude Anita Hartviksen, Jessica Aspfors, Lisbeth Uhrenfeldt
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports
Tidskriftsakronym: JBI
Volym: 15
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 2856
Artikelns sista sida, sidnummer: 2860
eISSN: 2202-4433


Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 03:06