Arvot ja ekosysteemit turkulaisissa organisaatioissa

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johnny Långstedt, Julius Manninen
Förläggare: Turun kaupunki
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Kaupunkitutkimusohjelma. TUTKIMUSKATSAUKSIA
Volym: 2019
Nummer: 4
eISSN: 1799-5124


Nyckelord

management, personal values

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:16