Empirins olidliga lätthet - den nya antologin om nödåren 1867-1868. Recension av Tuomas Jussila & Lari Rantanen (red.): Nälkävuodet 1867-1868. SKS, Helsingfors 2018

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Ehrstedt
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 73

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 02:36