Glucagon-like peptide-1 receptor expression after myocardial infarction: imaging study using [68Ga]NODAGA-exendin-4 positron emission tomography

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ståhle M., Kytö V. Kiugel M., Liljenbäck H., Metsälä O., Käkelä M., Li X.-G., Saukko P., Nuutila P., Knuuti J., Roivainen A., Saraste A
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Nuclear Cardiology

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 06:26